Tjenester

Vår arkitektavdeling tar hånd om følgende:
(Ideskisser, perspektiv, anmeldelsestegninger, varmetapsberegning)

Prosjektering av alle typer bygg og anlegg bl.a.:
Boligbygg (enebolig/garasjer/hytter/terrasseblokker/leilighetsbygg etc.)
Kontor- og næringsbygg
3D

Vår søkerfunksjon tar hånd om følgende felt:
Søknader kommunen (ans.søker/ferdigattester), Regulering.